Rocznik 2021
Brak okładki
Pojęcie "brat" w okresie prześladowań chrześcijan
Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku
70 lat Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej : praca zbiorowa. T. 2
Książki z Mysiej : literatura w świetle poufnych Biuletynów urzędu cenzury z lat 1945-1956
Andrzej Montowski (1935-2018)
 
Rocznik 2022
Katylina i tabulae novae : problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona
Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII w. : między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu
Zostali na Wschodzie : słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991. T. 2
Irena i Jan Rudnikowie - lekarze, uczeni, organizatorzy
Klasztor i sztuka : życie i twórczość s. bernardynki Anieli Kisielewskiej
 
Rocznik 2023
Pianista
Na skraju Imperium i inne wspomnienia
Brak okładki
Pedagogika wstydu : problem semantyczny i ideologiczny
Elżbieta Batory
Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy : (od XVI do XVIII wieku)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii
Brak okładki
Stulecie urodzin Jerzego Turowicza [1912-1999]
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996/97
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica