Rocznik 2021
Podróż przez dzieje trzydziestu wyjątkowych kościołów Mazowsza
Polskie wpływy i tematy na łamach pierwszych gazet białoruskich "Nasza Dola" i "Nasza Niwa" w latach 1906-1907
Problematyka konstrukcyjna nowożytnych retabulów na przykładzie analizy wybranych ołtarzy z kościołów toruńskich
Brak okładki
Tutaj stał nasz dom : z Bieszczad na Ziemie Zachodnie : z historii rodziny Drozdów
Kobiety na naukowym Olimpie? : łódzkie adeptki Klio w latach 1945-1989
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Jak dobrze być po kartach przeszłości - wędrowcem! : wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim : wydawnictwo jubileuszowe
Rozmowa z Jarosławem Czembrowskim (Dyrektorem Biblioteki PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi oraz redaktorem serwisu filmpolski.pl)
Tematyka biesiadna i kulinarna w "Ogrodzie nie plewionym" Wacława Potockiego
Przedszkole Kolumbów : "Ranny w lesie" i "Moja wojna, moja miłość" Janusza Nasfetera
Broń z warsztatu Ignacego Höfelmajera (1825-1889) : w zbiorach muzealnych i prywatnych
 
Rocznik 2023
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (1993-2023) : 30 lat razem
Trzej kronikarze
Majdanek 15 I - 17 V 43 r. : dziennik
Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski
Augusta de Montléart
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Polen. Jubiläen und Debatten. Beiträge zur Erinnerungskultur
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Toki 1863
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia