Rocznik 2021
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Armia od kuchni. Organizacja, wyposażenie, logistyka, kwatermistrzostwo na przestrzeni wieków". Online 29–30 stycznia 2021 roku
Nicolaus Bonora i jego cykl obrazów „Legenda św. Bernarda z Clairvaux” w kościele klasztornym w Henrykowie
Courtiers of foreign origin amongst the horse courtiers of king Sigismund I the Old in 1518-1526. Pt. 2,
Powstanie Warszawskie na terenie I Rejonu Legionowo - recenzja]
Elżbieta Błażewska (1944-2018)
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Zakopane w 100-lecie III Powstania Śląskiego : 1921-2021
Eksterminacja polskiego duchowieństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen 1939-1945
Brak okładki
Niemieckie zbrodnie wojenne na fotografiach 1939-1945
Trzy historie o mieście spod ziemi : architektura, modernizacja, niepamięć
Dzieje Żar do 1815 roku : przeszłość zapisana w kamieniu i na papierze
 
Rocznik 2023
Maria Lubomirska : w słowach i obrazach
Ludwig van Beethoven - nieznane oblicza mistrza
Szkoła samodzielności : historia Zakładu Leczniczo-Wychowawczego Centos w Otwocku 1928-1942
Brak okładki
Nie ma przyszłości bez przeszłości
Dezyderiusz Danczowski : wirtuoz wiolonczeli, znakomity kameralista, ceniony pedagog
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rodzinny świat Czesława Miłosza
Brak okładki
Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz
Brak okładki
Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Czesława Miłosza
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz.] 2
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001). Der Hüter des klassischen Reims
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski