Rocznik 2021
Udzel'nìkì Zamojskaga saboru z Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga
Słownictwo i struktury wartościujące w "Studjach i szkicach literackich" Antoniego Gustawa Bema
Droga Bohdana Mazurka do "Bozzetti" w kontekście wczesnych utworów powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia
Brak okładki
Między Moskwą a Berlinem : dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym : kilka refleksji historyka dyplomacji
Organy w kościele pw. Św. Trójcy w Wiśle Wielkiej : odkrycia w trakcie prac konserwatorskich
 
Rocznik 2022
Raport z działalności Muzeum Gdańska za lata 1970-2020
Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920 : studium historyczno-genealogiczne
Brak okładki
Robert Znajomski 1968-2021 : ekslibrisy : katalog wystawy
Relacje między Hiszpanią a Polską w XVI wieku : Karol V i Filip II - Zygmunt I i Zygmunt II August
Przedrozbiorowe dzieje parafii Czermin
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Mikołaj Kopernik : astronom i ekonomista, 8 marca - 2 lipca 2023, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Henryk Stażewski : late style : 21.04-27.08.2023
Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Cztery skały : Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Diaspora polska w Ameryce Północnej
Brak okładki
Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki i inne szkice
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Księga Janion
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski