Rocznik 2021
Darczyńcy Muzeum Pamięci Sybiru
Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych na przykładzie zamku w Malborku
W kręgu dawnej polszczyzny. 7
Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra i początki Moraczewa
Brak okładki
Kwestia składania wizyt dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni przez dowódców okrętów obcych bander w okresie międzywojennym
 
Rocznik 2022
Kobiece utopie w polskim teatrze międzywojennym : "Milcząca Siła" Marii Morozowicz-Szczepkowskiej
Restytucja polskich archiwaliów po traktacie ryskim
Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych służby i wojsk chemicznych do 1969 roku
Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w 2017 roku
Brak okładki
Pod błękitną flagą w Kabulu : notatki eksperta FAO-ONZ 1977-1981
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Leśmian nowoczesny i ponowoczesny
Brak okładki
Konfrontacje
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Moje wspomnienia. [T.] 1 cz. 1
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica