Rocznik 2021
O niepodległość i prawa kobiet : Zofia Moraczewska 1873-1958 : życie i działalność
Kocham młodzież : Marian Tadeusz Rapacki : trener-wychowawca
Idziemy nad polskie morze - zaślubiny Polski z morzem, Puck 1920 r. : katalog wystawy
Urząd do Spraw Wyznań : struktury - działalność - ludzie. T. 2,
Październiki na szpaltach
 
Rocznik 2022
Dante polacco : saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz
Brak okładki
2021 Memoriał Auschwitz Birkenau Miejsce Pamięci
Dzieje pierwszej publicznej szkoły średniej w Rybniku
Katastrofa w Czarnobylu : Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku
Oil Industry in Galicia until 1918 in Light of the Records of the Galician Governorate in Lviv
 
Rocznik 2023
Spotkaliśmy się w Słupsku : opowieści osadników
Pamiętnik i dziennik z lat 1939-1946
Brak okładki
Bibliografia dorobku naukowego prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka, dr. h. c. m. : lata 1995-2023
Meandry badań nad kształtowaniem miasta : geneza, niespodzianki, refleksje, czyli kwadratura koła
Książę Bolko I Surowy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Oskar Miłosz [1877-1939]
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Henryk Dembiński : the man who became a communist after death?
Brak okładki
Język, teatr, literatura IV. Materiały z międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski