Rocznik 2021
Ziemie Odzyskane" - recenzja]
Włoski druk ulotny "Relacja z przybycia Jego Wysokości Króla Polski wraz z Królową do Kamieńca"
Granice wolności w muzyce filmowej : refleksje Kazimierza Serockiego w kontekście współczesnego kina
Kobieta na przestrzeni dziejów. T. 3
Pol'skaâ dramaturgiâ rubeža XIX-XX vekov na scene gruzinskogo teatra = Polish drama of the turn of the 19th and 20th centuries on the stage of the Georgian Theatre
 
Rocznik 2022
Słownik biograficzny techników polskich. T. 29
Marklowice Górne - historia i współczesność
Brak okładki
Droga do
Oppidum nostrum Mislimicze : dokumenty monarsze dla miasta Myślenic z czasów piastowskich i jagiellońskich
Uniwersytet w Białymstoku : dzieje, ludzie, opowieści
 
Rocznik 2023
Opowieść mojej mamy : ocalić rodzinną historię od zapomnienia
Dzieje Puszczy Piskiej do 1945 roku
Czapski w Dzikowie Tarnowskiego
Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem : transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem : księgi wtóre
Sulechów - Cigacice, przełom stycznia i lutego 1945 : radziecki blitzkrieg
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Była raz "Kultura". Rozmowy z Zofią Hertz
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
Brak okładki
Listy 1950-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały