Rocznik 2021
Brak okładki
Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Krzyżanówku, pow. Kutno, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations at site 10 at Krzyżanówek, district of Kutno, Łódź province (the line of freeway A-1)
Kobiety, praca, podmiotowość : refleksje socjologiczne
Brak okładki
30 lat Triathlonu w Suszu
Wkład Kościoła katolickiego w Republice Litewskiej (1918-1940) w narrację o tworzeniu nowoczesnej Litwy
Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska widziana z perspektywy półwiecza
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Jednodniówka z okazji obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie : Goworowo 1921-2021 r
refining industry in south-eastern Poland in 1944-1989
Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta roku 1572 aż do roku 1576. T. 3
Agentura : Wałęsa, Skubiszewski, Kieżun, Hermaszewski, Rotfeld i inni
Z dziejów rybnickiego harcerstwa. 4,
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient