Rocznik 2021
Cyrylickie kryptogramy w łacińskim tekście - sekret czy żart : księga regestów spraw o granice dóbr wielkopolskich w XV-XVII wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej
Ślepa kuchnia : jedzenie i ideologia w PRL
Architektura Nowego Portu w XIX wieku
Darczyńca, dar, muzeum
Architektura sakralna Wielkopolski na mapie nowożytnej Europy : rzecz o nowej książce Andrzeja J. Baranowskiego
 
Rocznik 2022
Wymyślając miasta na nowo : Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka
Równe : wieś w Beskidzie Niskim : historia, ludzie, zdarzenia : praca zbiorowa
Wielki spór biskupa Tomasza II z księciem Henrykiem IV Probusem o należne Kościołowi prawa w latach 1272-1287
Brak okładki
Chłopak z Jelni
Stan higieny i zdrowia ludności wiejskiej południowych powiatów województwa stanisławowskiego pod koniec lat 30. XX wieku na podstawie sprawozdań instruktorek kursu gospodarstwa domowego
 
Rocznik 2023
Pola bitew w Poznaniu i okolicach : przewodnik historyczno-turystyczny
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 3
Akcja "Dora" : pacyfikacja Krzeczowa 20 czerwca 1943
Brak okładki
Dzieje pracy misyjnej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Afryce w latach 1973-2023
Brak okładki
Państwo - prawa człowieka - mniejszości narodowe : monografia dedykowana profesorowi Grzegorzowi Januszowi
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Twarze
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
Rodzinny świat Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche