Rocznik 2021
Stan bibliotek i zbiorów archiwalnych bazyliańskich klasztorów w świetle wizytacji (1799-1824)
Non possumus!" : represje wobec Kościoła katolickiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r. w świetle doniesień prasowych tego okresu
Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918-2021
Kajew, Cieśle, Wszołów szlakiem dziejów
Górny Śląsk w opiniach i komentarzach polskiej prasy pomorskiej okresu międzywojennego (1918-1939) = Upper Silesia in the opinions and commentaries of the Polish Pomeranian press during the interwar period
 
Rocznik 2022
Kronika Szkoły Podstawowej w Pobórce Wielkiej
Camino Polaco : teologia - sztuka - historia - teraźniejszość. T. 5
Słowianie połabscy : studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa
Historia w kopercie
Działalność dyrygencka Grzegorza Fitelberga w Piotrogrodzie w latach 1914-1921 na tle życia muzycznego miasta
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
Brak okładki
Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu
Brak okładki
Dokument w sztuce współczesnej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia