Rocznik 2021
Koncepcje i projekty kanałów żeglownych przez Wielkopolskę Wschodnią a zjazd melioracyjny w Koninie w 1925 roku
Ausgewählte Aspekte der rechtlichen Rahmenbedingungen der Verhandlungen und Interpretationen über den Nachbarschaftsvertrag von 1991
Brak okładki
Wystawa : Urszula Kaczmarek ofiara niemieckiego obozu dla dzieci polskich w Łodzi
Pozycja ustrojowa polskiego Śląska w II Rzeczypospolitej
Inteligencja jako twórca polskich muzeów historycznych : koreferat
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Cmentarze i miejsce pamięci narodowej na terenie gminy Sawin
Politechnika Gdańska 1968-1980 : portret społeczno-polityczny
Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře = Opawscy Przemyślidzi w dziejach i kulturze
Utrwalamy historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego
Ciekawe czasy : wspomnienia z lat 1939-1946
 
Rocznik 2023
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
Łowiectwo i przyroda : 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego : katalog wystawy : Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu : Międzyrzecz 12.05 - 02.09.2023
Opowieść mojej mamy : ocalić rodzinną historię od zapomnienia
Ibsen w Polsce 1879-2006
Związek Zawodowy Literatów Polskich w latach 1920-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Podróż albo rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Dom pracy twórczej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe