Rocznik 2021
Współczesne zastosowanie widłaków wymienionych w "Dykcyonarzu roślinnym" Krzysztofa Kluka
Między szkołą polską a trzecim kinem : krytyk, widz i kryzys polskiego filmu w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku
Kitajskij pogrom - recenzja]
Od stylu i daty do rzeczy i gestu : kierunki i perspektywy badań nad wnętrzami mieszkalnym
Brak okładki
Zakres problematyki morskiej w miesięczniku "Morze" w latach 1924-1939 : materiały prasowe "Morza"
 
Rocznik 2022
Brak okładki
800 lat Głuchołaz : 1222-2022
Brak okładki
Ksiądz Zdzisław Sochacki [1954-2021] - proboszcz katedry na Wawelu
Brak okładki
Wiara wśród nadwieprzańskich łąk : stulecie parafii w Leszkowicach
Edmund Wojtyła : brat św. Jana Pawła II
Brak okładki
Mój wrzesień 1939 : okupacje, lata powojenne, wczesny PRL. T. 3
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Portrety z historią
Brak okładki
Ameryka Barańczaka
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Moje wspomnienia. [T.] 1 cz. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia