Rocznik 2021
Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze (2020)
Gospodarka
Żydzi w Międzyrzeczu
Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza" : wystawa zorganizowana w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 6 maja - 15 sierpnia 2021 r
Dobrze walczycie, trzymajcie się, bo już to długo trwać nie będzie, a nasze walki nie pójdą na marne" : wspomnienia powstańców śląskich z 1921 roku
 
Rocznik 2022
Kościół w Krasnymstawie. / T. 1
Brak okładki
Wiedza o Lubelskim Lipcu jako przykład budowania świadomości historycznej wśród młodzieży szkolnej
O moim dziadku wspomnienie wojenne
Dzieje kultury polskiej
Polski akcent w American Expeditionary Forces : historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane
 
Rocznik 2023
Rozwój gospodarczy i społeczny republik Kaukazu Południowego
Brak okładki
70 years of Wroclaw Medical University
Strażacy powiatu garwolińskiego
Związani z Sanokiem i powstaniem styczniowym : w 160. rocznicę insurekcji 1863
Przeszłość dla przyszłości : 1000 lat dziejów : rozmowy o Śląsku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwersytecie Wileńskim
Brak okładki
Język, teatr, literatura IV. Materiały z międzyuczelnianej studenckiej konferencji naukowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Argentyńskie przygody [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Dwa listy do Leona Chwistka
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
O Witoldzie Gombrowiczu. Materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Życie Chopina
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach