Rocznik 2021
Rola Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego w pielęgnowaniu na Litwie języka i literatury polskiej
Ksiądz kanonik Adam Szczepan Łańcucki : kapłan i społecznik
Bo wiedział, że dopuściłem się żartu" : o "Mężu i żonie" Aleksandra Fredry w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego z 1949 roku
Aztecka układanka : szesnastowieczny rękopis ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
Rok 1918 na ziemi częstochowskiej
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Żydzi w Chęcinach
Leksykon oddziałów powstania warszawskiego
Jan Piotr Norblin : sentymentalny reporter : grafika i malarstwo
Rytuały, obrzędy, święta
Od solanki do pletyzmografu całego ciała : pozycja lecznictwa dla dzieci w Rabce w skali krajowej i międzynarodowej
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
Brak okładki
Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny
Brak okładki
Ameryka Barańczaka
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient