Rocznik 2021
W imieniu języka polskiego? : o rozwoju polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Górnym Śląsku w 1919 roku na łamach pisma "Katolik"
Radomszczańskie wątki w nazistowskim czasopiśmie "Der Stürmer"
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Cymbaliści wileńscy na Warmii i Mazurach a dążenie do zachowania rdzennych muzycznych tradycji przedwojennej Polski
Cudowne miejsce od wieków zwane "Czernewo"
 
Rocznik 2022
Jazz w kulturze polskiej. T. 4
Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą = A tenth-century silver hoard from Czarnków near Legnica
Współczesne problemy instytucjonalne praktykowania historii sztuki : kaliskie studium przypadku
WST x 40 + : Warszawskie Spotkania Teatralne 1965–2021
Prabuty w latach 1945-1989. Cz. 1,
 
Rocznik 2023
190 lat Szkoły w Targowej Górce : z nadzieją w przyszłość... : praca zbiorowa
Na scenie życia : Irena Delmar-Czarnecka prezes Związku Artystów Scen Polskich za Granicą
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
Rzeczpospolita Tłumacka : od ruskiej osady do zagłady polskiego miasteczka Tłumacz
Wspomnienia ze świata, którego już nie ma
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji - opracowanie archiwalno-bibliograficzne
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche