Rocznik 2021
Stanisława Swianiewicza rozważania o gospodarce typu radzieckiego
Brak okładki
Działalność stowarzyszenia w latach 2017-2021
O dobrym i trudnym sąsiedztwie : relacje Odrowążów z Chlewisk z Radziwiłłami książętami na Ołyce i Nieświeżu, hrabiami na Szydłowcu (od połowy XVI do połowy XVII w.)
title hierarchy of the last Komnenoi and the Angelos dynasty : from "sebastohypertatos" to "sebastokrator"
Jak wyglądał ogród puławski w 1809 roku : nowe ustalenia
 
Rocznik 2022
Historia 3 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 2,
Wspomnienia "Szarego"
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 : szkoła ponadpodstawowa : materiały dla nauczyciela
Gabon : ziemia obiecana i inne wspomnienia : (z listów do żony)
Wino znad Wisły : historia regionu winiarskiego Małopolskiego Przełomu Wisły w ostatnich dwustu latach
 
Rocznik 2023
Roman Lutyński (1887-1968) : ludowiec, prawnik, działacz społeczny Płocka
Brak okładki
Kleniewscy z Radości
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 1
Historia kosmetologii na przełomie XIX i XX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki)
Brak okładki
Czeslaw Milosz [1911-2004]. On the imagination of twentieth-century man
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Miłosz listy pisze
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona