Rocznik 2021
Ocalali : Żydzi polscy po Zagładzie
Aurora" Piotra Rigi : średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich
Gmina Spytkowice na starej fotografii
Cmentarz ewangelicki w Felicjanowie koło Władysławowa - historia ratowania
Danuta Wesołowska : o jasnej i ciemnej stronie języka
 
Rocznik 2022
Opery rosyjskie na scenie Teatru Miejskiego we Lwowie w latach 1903-1937
Brak okładki
Znani i nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskiego. [T.] 4
Kalliope Austria II : kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce : silna słaba płeć
Losy wileńskiej szkoły sztuk pięknych podczas drugiej wojny światowej : znane i zapomniane karty historii = The fate of the School of Fine Arts in Wilno during the Second World War : known and forgotten pages of history
Brak okładki
Po brzeskim Zepłociu : wędrówki po przeszłości wsi i parafii w Brzeźcach
 
Rocznik 2023
Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
Rok czterech cesarzy" (68-69 n.e.) : poboczne epizody militarne
Żyło się niby normalnie : wspomnienia z lat okupacji 1939-1945
Możliwość poznania świata zewnętrznego według Kartezjusza
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
Brak okładki
Czesław Miłosz and Joseph Brodsky: Fellowship of Poets
Brak okładki
W krainie pamiątek. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Opowieści pana Guze
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Bielorussie XVIe-XXe siecles
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica