Rocznik 2021
Dokument
Jadwiga i Jagiełło w dziele chrystianizacji Litwy
Preliminary characterization of the prehistoric mine of chocolate flint in Poręba Dzierżna, site 24 (Wolbrom commune, Lesser Poland voivodeship)
Qui était le chef spirituel de l'émigration polonaise en France pendant "La drôle de guerre"? : le relartions tendues entre mgr Gawlina et le recteur Cegiełka = Kto był duchowym przywódcą emigracji polskiej w czasie "dziwnej wojny" we Francji? : napięte relacje miedzy biskupem Gawliną a rektorem Cegiełką
Grajcie tak, aby wygrać : Czesław Hernas (1928-2003)
 
Rocznik 2022
Lokalne tradycje ziemi głogowskiej
Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow)
Jan Filla
Brak okładki
Jubileusz Wydziału Elektrycznego AGH : 70/50/45/25 : wspomnienia weterana : 70 lat elektrycznego, 24 czerwca 2022
Muzyczne polonika w bibliotekach i archiwach Moskwy : przewodnik po zbiorach i perspektywy badań
 
Rocznik 2023
Kolegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu : dzieje, duchowieństwo, wyposażenie
Brak okładki
Rozkazy dowództwa Powstania Warszawskiego. Cz. 2,
Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 7,
Narody w kontakcie i w konflikcie : stosunki polsko-niemieckie 1806-1918
Brak okładki
Święty Andrzej Bobola
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej
Brak okładki
Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
Brak okładki
Czesława Miłosza "północna strona"
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały