Rocznik 2021
Wokół Kazunia : słowo o gen. Henryku Taciku
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Działalność Komsomołu na wsi w czasie NEP-u : dyrektywy Józefa Stalina (1925)
Nowy Port i Westerplatte na dawnej pocztówce
Wolność i Solidarność. Nr 10 (2017)
 
Rocznik 2022
Gmina Rzewnie w objęciach Narwi
7TP
Historia hiszpańskiej Florydy i Luizjany
Jak zmienia się muzeum?
Śpiewy "Psalmodia Christiana" (1583) Bernardina de Sahagún i ich powiązanie z mitologią Nahua : w kierunku rekonstrukcji muzycznej interpretacji
 
Rocznik 2023
Pierścienie czasu
Atlas Kresów
Gmina Tomaszów Lubelski dawniej
Biało-czerwona flota : Polska Flota Handlowa II RP
Synagoga w Grodzisku Mazowieckim
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wspominając Miłosza... Czy zamknięta epoka?
Brak okładki
Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955) z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
Brak okładki
Listy 1952-1963; 1964-1972; 1973-2000
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski