Rocznik 2021
Germanizacja", przesiedlenia, ludobójstwo : koncepcje etnicznej przebudowy Europy Środkowo-Wschodniej podczas II wojny światowej
Warszawa zapamiętana : Powstanie 1944
Dostrzec znaczenie wychowania
Qui était le chef spirituel de l'émigration polonaise en France pendant "La drôle de guerre"? : le relartions tendues entre mgr Gawlina et le recteur Cegiełka = Kto był duchowym przywódcą emigracji polskiej w czasie "dziwnej wojny" we Francji? : napięte relacje miedzy biskupem Gawliną a rektorem Cegiełką
Wysiedlenia i wyjazdy księży diecezji katowickiej w latach 1945–1989
 
Rocznik 2022
Damy i kawalerowie królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM w Polsce (1765-2022)
Litwini na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) do 1918 roku i ich dalsze losy : słownik biograficzny
Dzieje pierwszej publicznej szkoły średniej w Rybniku
Izraelita Lubelski
Brak okładki
50-lecie kapłaństwa bpa Edwarda Białogłowskiego
 
Rocznik 2023
Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970 : praca zbiorowa zespołu
Miłość i dramaty królewny Marianny
Brak okładki
Chociwel : nasze historie. [2]
Bracia Popławscy
Pamiątkowe rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
An uncaptive mind
Brak okładki
W Wielkim Księstwie Sillicianii
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996/97
Brak okładki
List do Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Szlachcica polskiego pojedynki cieniów". Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza [1904-1969] w niemieckim obszarze językowym
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient