Rocznik 2021
Powiew demokracji : wybory do Sejmu PRL z 1957 roku
Organy w kościołach dekanatu opatowskiego diecezji sandomierskiej : instrumenty niezachowane w świetle źródeł archiwalnych
Ofiary działań wojennych i polegli żołnierze w Zabrzu w 1945 r
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia : golęcińskie szkoły w latach 1965-1980
Epidemie, zarazy i ich patroni : początki kultu świętego Rocha w Europie
 
Rocznik 2022
Pamiętniki z Żoliborza 1991-2021. T. 4,
Nasza Polska : skarby UNESCO
Miała strój bogaty, malowany w różne światy
Brak okładki
Wilkierz królewskiego miasta Starogardu
Inne bohaterstwo : przypadek "Filipa" Leopolda Tyrmanda
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Gąsiorowice w świetle dokumentów, we wspomnieniach mieszkańców i na fotografiach
Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego
Dzieje Puszczy Piskiej do 1945 roku
Rodzina drogą Boga do świata : złoty jubileusz Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie
Wielkie dni małej floty
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Czesław Miłosz i Jan Nowak-Jeziorański - protokół rozbieżności
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
Brak okładki
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1: Świadectwa i interpretacje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia