Rocznik 2021
Brak okładki
Realizacja przepisów Statutów generalnych Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Statutach Prowincji Warszawskiej
Ksiądz Adam Roszko-Bogdanowicz (1898-1941) we wspomnieniach Marii Kapri (1894-1985)
Książ : konsekwencje wojny (1945-1991). Cz. 1
Kowadła i młotki : dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku
Święty Brat Albert : biografia
 
Rocznik 2022
One szły do maja : historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej = They marched on until May : the history of the longest death march of World War II
Estetyka nadmiaru i efekt nad-wrażenia : John Maybury ("Love is the Devil") versus Francis Bacon
Litwa i Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego w 1812 roku
Stutthof : traces of memory
Tancerz Teatrów Cesarskich Feliks Iwanowicz Krzesiński : szkic do portretu
 
Rocznik 2023
Mój Everest
Zawód mój: fotograf-przyrodnik : życie, praca, twórczość Zygmunta Pniewskiego
Brak okładki
Słuchając śpiewu Wisły... : wspomnienia z Zawichostu
Maria Lubomirska : w słowach i obrazach
Małopolska : kolebka polskiego sportu = cradle of Polish sport
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum "Temat pieniądza w literaturze i teatrze". Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki
Brak okładki
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Westerplatte
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Gębą stąd
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe