Rocznik 2021
Hai la fanciulla grande? Tu non hai maggiore tesoro di quello a guardare" : I doveri della madre in alcune prediche di Bernardino da Siena
Brak okładki
Księgi metrykalne w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
Od "śmierdzącego dudka" po banialuki : obraz ptaków w literaturze renesansu i baroku - rekonesans
Zagłębienia na ścianach kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim
Wystawy i katalogi wystaw muzealnych jako źródła informacji w muzeum : (na marginesie wystawy "Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku" w Muzeum Narodowym we Wrocławiu)
 
Rocznik 2022
Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 7
Brak okładki
Kujawy na starej widokówce
M3A1 Scout Car
Brak okładki
Monografia wsi Kąkowa Wola
Józef Agaton Morawski (1893-1969) : mowy sejmowe
 
Rocznik 2023
Pani na Wiesensteinie : Margarete Hauptmann 1875-1957
Teofila z Jabłonowskich Sapieżyna (1742-1816) : życie prywatne i działalność publiczna
W cieniu Wołynia : "antypolska akcja" OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945
Osyp Kuryłas : ikony ze Starego Dzikowa = Osip Kurilas : ikoni zi Starogo Dikova
Brak okładki
Song and Dance Ensamble Kashubian : Wiele-Karsin : 2001-2020
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym: Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
Brak okładki
Miłosz - Suwalszczyzna
Brak okładki
Wspominając Miłosza... Czy zamknięta epoka?
Brak okładki
List do prof. Wacława Lednickiego
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica