Rocznik 2021
Wnętrze kościoła ewangelickiego jako wyraz konserwatyzmu społecznego szlachty Prus Książęcych = The interiors of a protestant church as a sign of social conservativeness of the nobility in the Duch of Prussia = Das Innere der evangelischen Kirche als Ausdruck des sozialen Konservatismus des herzoglich-preuβischen Adels
Śląsko-opolscy księża - ofiary niemieckiego terroru w latach powstań śląskich i plebiscytu (1919-1921) oraz po agresji niemieckiej na Polskę w 1939 r
Wyzwania związane z naukową biografią prymasa Stefana Wyszyńskiego
Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku - recenzja]
Lutnia w klasztorze : fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Kościół na wydmie piaszczystej : 140. rocznica konsekracji świątyni pw. św. Witalisa Męczennika w Tuszynie 1882-2022
#miasto : Łódź w krajobrazie miast
Polacy na Białorusi od powstania styczniowego do XXI wieku. T. 6,
Służące do wszystkiego
Europa i sprawiedliwość : Krasiński a wyzwania współczesności
 
Rocznik 2023
Wojciech Korfanty : 1873-1939
Brak okładki
Działalność Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Błonie-Topola w latach 1923-2022 : 100 lat w służbie nauki i rolnictwa
Poznać przeszłość 2 : karty pracy ucznia : do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy
Kościoły diecezji rzeszowskiej w jubileuszu 30-lecia jej powstania. T. 3 = Churches of the diocese of Rzeszów on the 30th anniversary of its establishment. Vol. 3
W świecie dźwięków : słuchacze w polskiej prozie lat 1864-1918
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Po Miłoszu
Brak okładki
Głód rzeczy nieziemskich
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
Brak okładki
Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Westerplatte
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient