Rocznik 2021
Mechanizmy przywoływania pamięci : trzy pomnikowe maszyny przedsiębiorstw regionu kaszubskiego
Warunki umożliwiające budowę struktur klientalnych w karierze Jana i Tomasza Zamoyskich : podobieństwa i różnice
Nowoczesny naród, nowoczesna religijność - przypadek Polski. (Cz. 2)
200-lecie "Mazurka Dąbrowskiego" na ścieżkach polskości Reggio Emilia : "jeszcze Polska nie umarła"
Of British representational practices in the age of capitalism/territorialism (1743-1776)
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Sztuka w służbie ideologii : wizerunek kobiety w plakacie socrealistycznym PRL-u
Brak okładki
On the scales of European balance : Poznań and Greater Poland in the diplomatic games of the great powers in 1813-1815
Z ułańskim rodowodem : wspomnienia własne
Brak okładki
Kościół Braci Mniejszych Franciszkanów pod wezwaniem Naszej Miłej Pani na Piasku (obecnie - pw. Matki Bożej Różańcowej)
Brak okładki
Polska wieś na Syberii : Wierszyna w świetle historii mówionej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Formacja 1910. Biografie równoległe
Gabriel Narutowicz [1865-1922] - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Dawno i prawda. Wprowadzenie w historiozofię Czesława Miłosza
Brak okładki
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1: Świadectwa i interpretacje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Westerplatte
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: "Pluskwa" Majakowskiego i "Ślub" Gombrowicza
Witold Gombrowicz - ja!
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient