Rocznik 2021
Michalina Wisłocka : sztuka kochania gorszycielki
Od Staszica do Grochulskiej : badania nad biografią Stanisława Kostki Potockiego = From Staszic to Grochulska : research on the biography of Stanisław Kostka Potocki
Brak okładki
Realizacja ekspozycji przemysłu ludowego w Muzeum Wsi Radomskiej na przykładzie młyna wodnego ze wsi Zofiówka
Wykaz publikacji, recenzji oraz prac redakcyjnych Danuty Jaskanis
Polskie miejsca pamięci na wybranych nekropoliach Wiednia
 
Rocznik 2022
Dziecko wobec Zagłady : instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim
Cmentarz św. Rocha w Białymstoku : zarys dziejów i słownik pogrzebanych
Wanda Gertz
Powiększanie jako sposób poznania : rzeczywistość a fotografia w "Babim lecie" Julia Cortázara i "Powiększeniu" Michelangela Antonioniego
Marzenia o ziemi pod równikiem : wspomnienia Franciszka Łypa (1888-1971)
 
Rocznik 2023
Kopernik i jego świat
Polska dyplomacja wobec "kwestii żydowskiej" w latach 1932 -1939
Szarotkę mamy w herbie... : historia odznak, oznak rozpoznawczych oraz barw polskich formacji górskich
Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych : studium socjograficzne
Brak okładki
Wspomnienia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie : jubileusz 140-lecia Szkoły
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwersytecie Wileńskim
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Czesław Miłosz and Joseph Brodsky: Fellowship of Poets
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche