Rocznik 2021
Boznańskiej świat niespełnień
Jan Kasprowicz w kręgu warszawskiego „Życia”
Brak okładki
Patron Oddziału Radomskiego prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski
Azjatycka pani szalejąca w Poznaniu" : epidemie w życiu XIX-wiecznego miasta w dokumentach kościelnych, relacjach pamiętnikarskich i prasie codziennej
O potrzebie uzupełnienia "Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego" : edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku = On the need to supplement the "Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego" : the edition of documents concerning the Lithuanian convocation
 
Rocznik 2022
Siedemdziesiąt lat Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu 1952-2022
Opozycja studencka w Polsce i na Węgrzech w latach 1956-1989 : wybrane zagadnienia = Egyetemista ellenzéki mozgalmak Lengyelországban és Magyarországon 1956-1989 között : kiemelt témakörök
Brak okładki
Projekt przedsiębiorstw patronackich w XIX wieku na przykładzie fabryki włókienniczej w Żyrardowie
Klucz do wszystkiego : dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. [4],
 
Rocznik 2023
Brak okładki
At forsvinde i lyden : 40 år i Husumvold Kirke
Strażacy ziemi legionowskiej
Bez prawa powrotu
Bolesław Piasecki : początki drogi (1915-1944)
Abakanowicz : trauma i sława
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Kompot profesora Miłosza (Czesław Miłosz jako historyk literatury staropolskiej)
Brak okładki
Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA
Brak okładki
Abecadło Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Przemówienia
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia