Rocznik 2021
Eksterminacja ludności żydowskiej z Bydgoszczy w latach II wojny światowej
Życie religijne w niemieckich obozach koncentracyjnych w świetle dokumentów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund
Monte : więzienie dwóch totalitaryzmów : 1939-1989
Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski" ks. Walentego Gadowskiego : przyczynek do historii prasy tarnowskiej
Brak okładki
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. T. 84 (2021)
 
Rocznik 2022
Leon Piesowocki : artysta generała Władysława Andersa = Leon Piesowocki : an artist of general Władysław Anders : katalog wystawy
Przygody i podróże Polaka po kresach Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 1917-1927
Brak okładki
100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach : 1922-2022
Zakład leczniczo-wychowawczy sióstr nazaretanek w Rabce w latach 1919-1978
Hattin 1187
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Miłosz wobec Conrada 1948-1959
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona