Rocznik 2021
Nieznany zbiór złotnictwa z kościoła pw. Ducha św. w Toruniu : wstępne rozpoznanie
Auswirkungen des Nachbarschaftsvertrages von 1991 auf die grenznahe und regionale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen
Brak okładki
Zapomniana stolica Mazowsza
Paweł Nowakowski "Tata", "Leśnik", "Wąs", "Kryjak", "Łysy"
Brak okładki
Über Budapest, Prag und Warschau in den Westen : die Flucht von DDR-Bürgern im Jahre 1989
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Historia Parafii Przesławice 1970-2020 : parafia rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Przesławicach
Salezjański Instytut Teologiczny w Krakowie 1939-1945 : kronika
Brak okładki
Życie wspomagane
Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991) : wybrane zagadnienia
Brak okładki
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990 : struktura, kadry, działalność : wybrane aspekty funkcjonowania prowincjonalnej organizacji partyjnej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Mikołaj Kopernik : astronom i ekonomista, 8 marca - 2 lipca 2023, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries
Za winklem : historię rodziny Królikowskich
Sulechów - Cigacice, przełom stycznia i lutego 1945 : radziecki blitzkrieg
Gmina Tomaszów Lubelski dawniej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Czesław Miłosz i Jan Nowak-Jeziorański - protokół rozbieżności
Brak okładki
Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche