Rocznik 2021
Foreigners amongst the horse courtiers of duke Sigismund Jagiellon : a contribution to the problem of ethnicity of the court
Głodzenie jako zbrodnia międzynarodowa
Projekt kamienicy Antoniego Sommera na tle funkcjonowania administracji budowlanej Suwałk w XIX wieku
Fotografia w Gdańsku : 1878-1900 = Photography in Danzig 1878-1900
Hic liber in archivio conventus asservandus", czyli O archiwum klasztoru św. Marcina Karmelitanek Bosych w Krakowie (1612-1655)
 
Rocznik 2022
Historia 4 : szkoły ponadpodstawowe : karty pracy : zakres podstawowy. Cz. 1 i 2
Brak okładki
Jubileusz Wydziału Elektrycznego AGH : 70/50/45/25 : wspomnienia weterana : 70 lat elektrycznego, 24 czerwca 2022
Erwin Więckowski 1894-1975 : życie przyzwoite : legionista, komisaryczny prezydent miasta Poznania, emigrant
Dowódcy Armii Krajowej
Portret z violą
 
Rocznik 2023
Znani z Bojar
Mój Everest
Polska amunicja karabinowa o wysokiej prędkości początkowej 1931-1939 = Polish high velocity rifle ammunition 1931-1939
Brak okładki
Magistrala z perłą w tle : Karsznice na łamach prasy w latach 1930-1939
Polska : dwanaście wieków
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Oskar Miłosz [1877-1939]
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
Brak okładki
Listy 1964-1972
Brak okładki
Listy Oli Watowej do Czesława Miłosza
Brak okładki
Wygnania i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz. 1-2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
Brak okładki
O Witoldzie Gombrowiczu. Materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe