Rocznik 2021
Brak okładki
Z dziejów mojej rodziny : kompendium. T. 2 B
Józef Kajetan Janowski (1832-1914) po powstaniu styczniowym... : emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru
Brak okładki
Z szacunkiem do korzeni : monografia Gminy Rokitno
Listy samotnych matek : społeczno-polityczne konteksty powstania funduszu alimentacyjnego w 1974 roku
O działalności zagłębiowskiego okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża podczas powstań śląskich i plebiscytu : przyczynek do poznania idei czerwonokrzyskiej na zagłębiowskiej ziemi
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Podróż w czasie : wspomnienie 20 lat Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 2002-2022
Niczyje : Miasteczko ; Miasteczko : dziesięć lat później
Dzieje miasta Warki
Wymyślając miasta na nowo : Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka
Brak okładki
Palatium Iustitiae Ratiboriense : gmach dawnego Sądu Krajowego w Raciborzu 1892-2022 : wydano z okazji renowacji i przywrócenia funkcji sądowej
 
Rocznik 2023
Wojciech Korfanty : w 150. rocznicę urodzin : katalog wystawy
Natura totalitaryzmów : od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia XXI wieku = The nature of totalitarianisms : from the model proposed by Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzeziński to the threats of the 21st century
Jarosław Iwaszkiewicz mniej znany
Generał Haller i jego legenda : informator wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze"
Drogi mojego życia : autobiografia - wspomnienia : historia rodu Sarneckich
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku
Brak okładki
Nowe terytorium. O listach okupacyjnych
Czesław Miłosz's reflections on the political "diseases" of the 20th century in the context of harmonizing bilateral relations between Poland and Ukraine : reliminary remarks
Brak okładki
Polskie kontrasty. Wykład z okazji otwarcia 25 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w lipcu 1994 r
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Pomiędzy prywatnym a publicznym. Dzienniki André Gide'a [1869-1951] i Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona