Rocznik 2021
europäsche Dimension des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages von 1991
Inspektorat Mazowiecki Ruchu Oporu Armii Krajowej
Dokumentacja badań historycznych zapraw z kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Uwarunkowania społeczno-polityczne diecezji grodzieńskiej w latach 1915-1921
Wyprawy Mścisława Mścisławowicza przeciw Węgrom i Polakom : wykorzystanie wsparcia oddziałów połowieckich w konfliktach zbrojnych
 
Rocznik 2022
Muzyka rosyjska w ofercie wydawców i księgarzy warszawskich w latach 1875-1918 : szkic do badań nad produkcją i dystrybucją druków muzycznych
25 lat Wzgórza Nadziei : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży 1997-2022
Brak okładki
Oto ja Służebnica Pańska... : ikony ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej : katalog wystawy
Kolekcjonerstwo - czas dobrze wykorzystany : o powstaniu i działalności Prywatnego Muzeum Historycznego "Znaki Czasu" = Collecting - time well spent : on creation and activity of the "Signs of Time" Private Historical Museum
10 lat orszaku trzech króli w Bydgoszczy
 
Rocznik 2023
Charyzmatyczny kapucyn Maurycy Kubrak
Inwentarze zasobów Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich za lata 1918-1939 w Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego we Lwowie
Brak okładki
W 100. rocznicę utworzenia I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech : informator wystawy
Pułkownik Stanisław Hojnowski (1893-1939) : biografia obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku
Wspomnienia Izmael-beka (Józefa) Pietrucina-Pietruszewskiego jako źródło do historii rewolucji lutowej i wojny na Kaukazie 1917-1919
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Der "polnische Essay" und seine kulturmodellierende Funktion (Jerzy Stempowski und Czesław Miłosz)
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1
Brak okładki
Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja
Brak okładki
Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego [1896-1993]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia