Rocznik 2021
Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie 1921-2021
O czym "krzyczą" okładki do odbiorców? : dyskredytacja i akredytacja w tygodnikach opinii podczas ostatniego miesiąca prezydenckiej kampanii wyborczej w 2020 roku
Niemcy Polakom : pomoc z zakresu higieny podczas stanu wojennego (1981-1983)
Między faktem a konstruktem : o trudnościach epistemologicznych historyka
Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945
 
Rocznik 2022
Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792 : katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu
Brak okładki
100 lat naszej szkoły : dzieje Szkoły Podstawowej w Markach-Strudze : 1921-2021
Light Tank M3A3 M5 M5A1 "Stuart"
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce : przewodnik dla dociekliwych!
Pomnik Armii "Poznań"
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie
Brak okładki
Wspomnienia Ireny Poznańskiej z II wojny światowej
Rządy państw Osi w okupowanej Europie : prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia
Maklakiewicz : zaczęło się od tego, że jestem brzydki
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej : od Cuszimy do Ławrowa
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Campo di Fiori' fifty years later: the people who remain. A discussion that took place on the fiftieth anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Z listów
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Polish memories
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)