Rocznik 2021
Królestwo Boże : (Józefa Czapskiego podróż do Hiszpanii w roku 1930)
Artystyczne początki i naukowy "żywot zapisany" Ferdynanda Hoesicka - na marginesie noweli "Młoda żona starego męża. Z pamiętników lekarza" : Ferdinand Hoesick’s Artistic Beginnings and Scientific "Written Life" - in the Margin of the Short Story "The Young Wife of an Old Husband. From the Physician’s Memoirs"
Scalanie i różnicowanie : o historiograficznych modelach dziejów modernizmu w Polsce
Brak okładki
Wpływ Arcybiskupa Szczepana Wesołego na kształtowanie laikatu polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii
Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej
 
Rocznik 2022
Kalejdoskop historyczny : księga pamiątkowa ofiarowana prof. zw. dr. hab. Marianowi Markowi Drozdowskiemu w 90. rocznicę urodzin i 66. rocznicę pracy naukowej
Jednostka, zło, historia w myśli Rousseau : perspektywa nowoczesności : między eksperymentem a marzeniem
Wybory parlamentarne w 1922 roku w świetle doniesień "Gońca Częstochowskiego"
Brak okładki
Święte obrazki : pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego OSB (1892-1955)
Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach…" : tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego
 
Rocznik 2023
W cieniu Wołynia : "antypolska akcja" OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945
Charyzmatyczny kapucyn Maurycy Kubrak
25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Niemieckie ciężkie samochody pancerne
Wieczni prezydenci : przypadek Rzeszowa
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Emila Tokarza [ur. 1944]
Brak okładki
Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim [1921-2016]
Brak okładki
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu