Rocznik 2021
Śląski wrzesień ’39
Polscy sędziowie i prokuratorzy w KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Lublin i KL Stutthof : słownik biograficzny
Ochrona dóbr kultury : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie : katalog wystawy
Udział Dywizji Polskiej w bitwie pod Almonacid de Toledo 11 sierpnia 1809 roku
Obraz Maryi w średniowiecznych apokryfach polskich na tle maryjnej duchowości średniowiecza
 
Rocznik 2022
200 lat Ossolineum : rozprawy i materiały
O wodolecznictwie i leczeniu uzdrowiskowym w dawnej Polsce : szkice wybrane
Serce Muranowa : odzyskane dzieje kościoła św. Augustyna na Nowolipkach : 1622-2022 : 400 lat Nowolipia i Nowolipek
Niezwykłe kobiety w Zakopanem
Pierre de Coubertin - właściwa jednostka w historii kultury fizycznej
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki i inne szkice
Brak okładki
Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne. Cz. 3: 1980-1997
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Bielorussie XVIe-XXe siecles
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient