Rocznik 2021
Zatrudnienie polskich pracowników w gospodarce regionu wałbrzyskiego przed I wojną światową na przykładzie Sobięcina
Brak okładki
Profesorowi Karolowi Poznańskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Slipware from Tykocin castle (Poland) from the 16th-18th century
Paleografia w pracy bibliotekarza : wybrane zagadnienia
Droga Bohdana Mazurka do "Bozzetti" w kontekście wczesnych utworów powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia
 
Rocznik 2022
Wczoraj i dziś 7 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Oikoymenikī istoria = Historia powszechna
Brak okładki
Pół wieku z urologią
Brak okładki
Po prostu "Lutycka" 1972-2022 : historia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Obraz kobiety w pismach Zygmunta Glogera : wzory, przemiany, niepokoje
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Wspomnienia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie : jubileusz 140-lecia Szkoły
Mundury garnizonowe (1939 rok)
Jacek Janczarski : i tak dalej, i tak dalej
Powstańcze ślady w Puszczy Solskiej : 1863 : 1942-1944
Brak okładki
Elżbietański kwiat : życie i działalność siostry M. Iwony (Anny) Król (1908-1990)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja
Brak okładki
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Twarze
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania