Rocznik 2021
Potuliccy - podbydgoscy arystokraci : budowniczowie, bohaterowie walk o niepodległość, obrońcy polskości i hojni darczyńcy
history of the Herules
Brak okładki
Dolnośląscy księża oczami bezpieki : akta śledztwa przeciwko ks. Władysławowi Bochnakowi : prezentacja wybranych dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej = Lower Silesian priests through the eyes of the security service : the files of the investigation against fr. Wladysław Bochnak : presentation of selected documents of the Institute of National Remembrance
Brak okładki
Oni tworzyli historię : aleksandrowski słownik biograficzny. T. 2
Rocznik Elbląski. T. 31 (2021)
 
Rocznik 2022
Pokolenia PRL : ruch studencki w Polsce 1944-1989
Europa przepełniona Polakami" : (na podstawie listów Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana)
Świadectwo człowieczeństwa w czasie zagłady : historia Ireny Gut-Opdyke : katalog wystawy
Brak okładki
Inne opowieści z morza
Brak okładki
Kalwaryjskiej piłki nożnej 100 lat
 
Rocznik 2023
Album tczewski : fotografie po 1945 roku. [Cz.] 7
Wodynie - historia parafii i wsi
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia
Brak okładki
Podróż za (nie)jeden uśmiech : publikacja jubileuszowa powstała na 50-lecie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy : Żydzi : Niemcy : Ukraińcy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum "Temat pieniądza w literaturze i teatrze". Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000
Brak okładki
Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000
Brak okładki
Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan
Brak okładki
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Polish memories
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)