Rocznik 2021
Henryk Kowalewicz (1925-1981) : w 40. rocznicę śmierci
Komandor Boździech, biskup Andrzej Łaskarzyc i mistrz Filibert] : wokół pewnego dokumentu dla joannitów poznańskich z 1417 r
Przyjaźń (nie)doskonała w polsko-bułgarskiej korespondencji Wilhelma Macha i Dymitra Dobrewa
Myślę o Tobie bezustannie" : korespondencja obozowa Józefa i Zofii Kretów
Jak niemiecki "Marienkirche" stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Historia placówki 44 Sobieszyn ZWZ-AK-WiN : w walce o niepodległość Ojczyzny 1863-1864, 1914-1921, 1939-1947
English translations of Jan Kochanowski's "Trifles"
Dzieje harcerstwa w Lipnie (do 1945 roku)
Wpływ stosunków z państwami ościennymi oraz wybranymi organizacjami międzynarodowymi na kształt systemu politycznego Angoli w latach 1975-2002
Oil Industry in the Second Republic : light and Shadow
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Akademia Ignatianum w Krakowie wczoraj i dziś : 90 lat Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1932-2022)
Świat dziecka chłopskiego na dawnej wsi polskiej
Kämpfende Republik : Polen 1939-1945
Mundury garnizonowe (1939 rok)
Zależność i wyzwanie : Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930-1946
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje, krytyka
Brak okładki
Kabir i Miłosz, czyli poetyckie wspomnienie o St[anisławie] Schayerze [1899-1941]
Brak okładki
Dawno i prawda. Wprowadzenie w historiozofię Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe