Rocznik 2021
Społeczeństwo między życiem codziennym, ruchem oporu a kolaboracją
Melancholia w angielskiej kulturze popularnej w XVII wieku
Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w latach II wojny światowej
Rosyjskie źródła do dziejów polskiego ruchu komunistycznego w międzywojennym dwudziestoleciu
Kary za przestępstwa "wszelakie" według Bogumiła Jastrzębowskiego, autora "Konstytucji dla Europy z 1831 roku"
 
Rocznik 2022
Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim
Ekspozycja studyjna „Kraków na wyciągnięcie ręki” : Pałac Biskupa Erazma Ciołka : Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie : przewodnik = Study room "Krakow Within Your Reach" : The Bishop Erazm Ciołek Palace : Branch of The National Museum in Krakow : guidebook
Powroty do Auschwitz
Plan symbolicznych krzyży na Miejscu Straceń w Treblince
Polska transformacja gospodarcza 1989-2022 : przesłanki, dylematy, przebieg i skutki
 
Rocznik 2023
Starożytność : kalendarium epoki
Kronika miasta Ząbkowic Śląskich i Księstwa Ziębickiego
Pochodzenie nazwiska Czyż
Ludowe i miejskie kluby sportowe regionu podbabiogórskiego
Pojazdy specjalne Citroën-Kégresse. Cz. 2
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Dokument w sztuce współczesnej
Brak okładki
Formacja 1910. Biografie równoległe
Brak okładki
Dziecko. [T.] 2
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Szkoła Wyższa w środowisku regionalnym. Z okazji 15-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe