Rocznik 2021
Cieszyn na przełomie XVIII i XIX w. w świetle epigramów dwóch cieszyńskich pedagogów
Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 2, 6,
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w latach 1921-1990 - recenzja]
Problemy i perspektywy polskiej historiografii współczesnej : wprowadzenie
Brak okładki
Z dziejów seminariów duchownych diecezji podlaskiej i lubelskiej. T. 1,
 
Rocznik 2022
Oddziały przeciwgazowe
Życiorys 1865-1939
Życie spełnione : rozmowy z opolskimi księżmi emerytami
Dziewczyny od Andersa
Droga do Wrocławia : życie i działalność ks. Bolesława Kominka w latach 1903-1956
 
Rocznik 2023
Zachowaliśmy się jak trzeba... : groby wojenne ofiar komunizmu w województwie wielkopolskim
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989
Brak okładki
Poemat nie-pedagogiczny
Brak okładki
Cmentarz Komunalny Północny Warszawa Wólka Węglowa : funkcjonariusze i żołnierze PRL
Imperium peryferii : architektura i modernizacyjne procesy przestrzenne w Kaliszu pod koniec XIX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Portrety z historią
Brak okładki
Miłosz listy pisze
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Opitołoki. Parafia rodzinna Czesława Miłosza w pierwszej połowie XX wieku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
Witosowe przesłania
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (fragment większej całości)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica