Rocznik 2021
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego i handlu zagranicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym (1918-1939)
Postawy ludności niemieckiej na Pomorzu a wydarzenia z 3-4 września 1939 roku w Bydgoszczy
Kryzys prezydencki..., czyli wybory prezydenta Łodzi w 1989 roku
Park "Sady Żoliborskie"
Czystka
 
Rocznik 2022
Od PZPR do SLD : przemiany wizerunku partii postkomunistycznej w latach 1989-1993 : język kampanii wyborczych = From PZPR to SLD : transformations of the image of the post-communist party in 1989-1993 : the language of election campaigns
Sztandary pocztowe : katalog zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Julian Kornhauser : doctor honoris causa Universitatis Opoliensis
Akcja "Wisła" w 1947 roku : aspekty prawne
Wczoraj i dziś 7 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
 
Rocznik 2023
Fajans włocławski : biennale 1973-1991
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Listy 1943-1948
Brak okładki
Gmina Jabłonka 2006-2022 : zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć
Homo viator" : ksiądz Janusz St. Pasierb
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
Brak okładki
Starzec i dziarscy chłopcy
Brak okładki
List do prof. Wacława Lednickiego
Brak okładki
Sparta w kulturze polskiej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona