Rocznik 2021
Between the falchion and the sword : a side arms specimen from the Naval Museum in Gdynia
Mroczne życie prywatne łódzkich kobiet : przyczynek do problemu "fabrykantek aniołków" w świetle "Gońca Łódzkiego"
Badania krypty kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach
Brak okładki
75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie : 1946-2021
Mieszkańcy parafii Węgrzynowo w świetle rejestrów ochrzczonych, małżeństw i zmarłych 1876-1918
 
Rocznik 2022
Oil Industry in the Second Republic : light and Shadow
Brak okładki
Historia : zakres rozszerzony
Filmowcy przedwojennej Warszawy
Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280-1347)
Nowy początek : modernizm w II RP = A new beginning : modernism in the Second Polish Republic
 
Rocznik 2023
Bitwa pod Radzyminem : (fragment wspomnień z publikacji "Wojna w roku 1920") : reprint wydawnictwa
Jerzy Nowosielski : przeciwpragnienia : Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury : maj - czerwiec 2023 = Jerzy Nowosielski : counterdesires : Kordegarda The Gallery of the National Centre for Culture : May - June 2023
Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina
Arboretum w Rogowie : najcenniejsze kolekcje
Piękne skandalistki : przedwojenne Miss Polonia
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
Brak okładki
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy
Brak okładki
Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza
Brak okładki
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje, krytyka
Brak okładki
Z listów
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
Brak okładki
Listy 1950-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica