Rocznik 2021
Confronting the communal grave : a reassessment of social relations during the Holocaust in Eastern Europe
Sztuka plakatu olimpijskiego : historia i znaczenie = Olympic poster art : its history and meaning
Brak okładki
100-lecie Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego 1921-2021 : praca zbiorowa
Komunìsti v penìtencìarnih zakladah Drugoï Rečì Pospolitoï (na prikladì Luc'koï v'âznicì Volins'kogo voêvodstva) : džerela do vivčennâ
Przywrócone pamięci : śmierć równoległa
 
Rocznik 2022
Stanisław Szober : listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917-1938
Dziś idę walczyć, Mamo... : 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego : praca zbiorowa
Warneńczyk uwielbiony, czyli O miejscu "Fragmentum XXI" względem "Satyra" i innych politycznych utworów Jana Kochanowskiego
Radzim 1939 : zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen
NSZZ "Solidarność" w narracjach profesjonalistów i uczestników ruchu
 
Rocznik 2023
Z głębokości : prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu
A my nie jesteśmy wybawieni
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
Brak okładki
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie
Brak okładki
Oddanie i służba : 100 lat obecności Urszulanek w Rybniku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki
Brak okładki
Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Jb. 8: 1996.97
Brak okładki
Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955) z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum
Brak okładki
Studia kresowe. T. 1: Język, literatura, historia
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)