Rocznik 2021
Z Tarnowa do KL Auschwitz : w 80. rocznicę 1. transportu
Typologia budynków zbudowanych we Lwowie w drugiej połowie XIX wieku
Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski
Wokół protestanckiego dziedzictwa kulturowego w Turku i powiecie tureckim
Zadania, kierunki rozwoju i potencjał bojowy radzieckiej marynarki wojennej w latach zimnej wojny = Tasks, development and combat potential of Soviet Navy during the Cold War
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Historia kościoła i duchowieństwa parafii Chrostkowo
Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski : perspektywa edukacyjna, muzealna i naukowa
Nieznane twarze Koszalina : miejsca, których już nie ma
Monografia z okazji 130-lecia realizacji pierwszego myślenickiego wodociągu oraz 30 rocznicy powstania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach
System wyborczy do Izby Poselskiej, parlamentu Polski przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
 
Rocznik 2023
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Rodziewicz-ówna : gorąca dusza
Piłkarski szlak północnej Lubelszczyzny w obiektywie : kluby, mecze i piłkarze w latach 1975-2022
Polonia - etnografia polityczna - niepodległość : księga dedykowana Janowi Sękowi
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
Brak okładki
Rozumienie historii przez Miłosza
Brak okładki
Wstawać rano, pisać, a potem na jagody
Brak okładki
Błagam, tylko nie profesor. Wypominania i anegdoty
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Na tropach Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Księga Janion
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona