Rocznik 2021
Konrad Swinarski : świat jako wróg : domysły : (sugestie biograficzne)
Czechosłowacja wobec powstań śląskich i plebiscytu
Inwektywy i paszkwile na Cezara = Invectives and lampoons against Caesar
Modernizując miasto - zmodernizujemy społeczeństwo : próby zbudowania warszawskiego metra w okresie Polski Ludowej
Zabić księcia! : "Oprawcy" księcia Andrzeja Bogolubskiego w świetle ruskiej tradycji historiograficznej XII-XV w. = Kill the prince! : "The torturers" of prince Andrey Bogolyubsky in the Ruthenian historiographic tradition of the 12th-15th centuries
 
Rocznik 2022
Zamęt : czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Cz. 1,
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/45) : dydaktyka, twórczość i tradycja artystyczna = The Faculty of Fine Arts of The Stefan Batory University in Wilno (1919-1939/45) : education, creativity and artitstic tradition
Lebenstein : mały leksykon archetypów
Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów z zasobu IPN
Jerzwałd
 
Rocznik 2023
Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy : (od XVI do XVIII wieku)
Brak okładki
Rewera : dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku
Piotr Rzeźnik : zdrajca z Izbicy
Tischner : biografia
17. Pułk Ułanów Wielkopolskich
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni
Brak okładki
Rozmowy polskie 1979-1998
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Witoldo wyobrażony : recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona