Rocznik 2021
Znaczenie tradycji państwa Gryfitów w budowaniu niemieckiego i polskiego regionu
Klęska "liberała" : Mieczysław F. Rakowski i wprowadzenie stanu wojennego
Brak okładki
Adamczewscy z Opatówka
Cmentarze żydowskie w Podgórzu : zarys problematyki badań
Strategia naśladownictwa drogą do modernizacji Polski Ludowej? : podłoże klęski przyjętej koncepcji
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Wspomnienia o ks. Stanisławie Szpetnarze Patronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
Major Żychoń i bydgoska ekspozytura wywiadu
20 lat Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów
Brak okładki
Zamek w Szydłowcu : wokół mecenatu dawnych właścicieli : katalog wystawy
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje, krytyka
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Wygnania i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951-2004. Cz. 1-2
Brak okładki
Polen. Jubiläen und Debatten. Beiträge zur Erinnerungskultur
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Wańkowicz etnografem?
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona