Rocznik 2021
Wszystkie kobiety diabła są warte"? : niewolnice mody i ofiary mężczyzn w "modnych" komediach Wojciecha Bogusławskiego
Obrona wybrzeża i Pomorza w Polsce w latach 1945-1990
Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2-12 grudnia 1914) : analiza form i przestrzeni
Ochotnicze straże pożarne powiatu konińskiego w latach 1921-1939 : studium historyczne na podstawie "Głosu Konińskiego"
Dokumentacja polskich parafii w Stanach Zjednoczonych - recenzja]
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Spycimierskie krzyże i kapliczki
Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939
Władztwo Władysława Łokietka : 700-lecie koronacji królewskiej
Historia Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1857-2022
Udział polskich ziemian w wileńskich towarzystwach naukowych na przełomie XIX i XX wieku
 
Rocznik 2023
Mediewiści. 10
Brak okładki
Nie ma przyszłości bez przeszłości
Brak okładki
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie
Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej
Złota księga uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919. T. 1
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji - opracowanie archiwalno-bibliograficzne
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Listy 1945-1998
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
Brak okładki
Dwa listy do Leona Chwistka
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica