Rocznik 2021
Memorabilia związane z "Panoramą racławicką" ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Brak okładki
Wielki blef sowiecki
Międzynarodowa konferencja poświęcona Ignacemu Domeyce (1802-1889)
Out of Poland, not to Israel, but out of Poland" : factors influencing the decision to leave Poland after March 1968 : on the basis of research from the 1970s
Dygitalizacja wybranych cmentarzy w powiecie konińskim
 
Rocznik 2022
Dokumenty dotyczące niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej
Biografia i metoda : Zygmunt Gloger o Julianie Bartoszewiczu
Kościół w Krynicznie : 75 lat posługi franciszkanów
Co czytano w gettach? : prolegomena
Więźniowie Pawiaka straceni w Treblince : 2 marca 1942 - 2 marca 2022 : 80. rocznica transportu więźniów z Pawiaka straconych w Treblince : katalog wystawy = Pawiak prisoners murdered in Treblinka : 2 March 1942 - 2 March 2022 : 80th anniversary of the transport of Pawiak prisoners subsequently murdered in Treblinka : exhibition catalogue
 
Rocznik 2023
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Pamiętnik i dziennik z lat 1939-1946
Maskowanie. Cz. 2
Małopolska : kolebka polskiego sportu = cradle of Polish sport
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... : 105 lat Szkoły Średniej w Szczekocinach
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Z listów
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Z listów do Czesława Miłosza
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Listy 1945-1963
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]
Brak okładki
Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: "Pluskwa" Majakowskiego i "Ślub" Gombrowicza
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Wspomnienia polskie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Toki 1863
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica