Rocznik 2021
Wczoraj i dziś 5 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej
Ferdynand Goetel - entuzjasta Polski i polskiej kultury
Upamiętnienie Piotra Bontemps
Stanisław Kostka Potocki : studium magnackiej kariery w dobie upadku i "wskrzeszenia" Polski
Jak wspominam moją edukację w Legionowie (lata 1953-1964)
 
Rocznik 2022
Pamiętnik XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki : Kraków, 24-26 kwietnia 2019
Szucha 25 : pierwsze ministerstwo wolnej Polski
Wędrówki dalekie i bliskie : dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj
Habilitacja - bariera czy kariera? : porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku
Organizacja i kierunki działalności kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rodzinny świat Czesława Miłosza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
Brak okładki
Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Korespondencja
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Listy 1941-1956
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient