Rocznik 2021
papel de la Bahía de Mazarrón (Murcia) en los contactos comerciales mediterráneos en época roman
Czym jest miejsce po obozie? : znaczenia, funkcje, konteksty
Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - anatomia i chirurgia", Elbląg, 17 VI 2021
Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865-1912 = Przebieg procesu przejścia demograficznego na ziemiach dawnego państwa polsko-litewskiego oraz na innych obszarach z polskojęzyczną ludnością w latach 1865-1912
Brak okładki
Krajobraz kulturowy Gostynina (zarys problematyki)
 
Rocznik 2022
W cieniu "żelaznej kurtyny" : Szwecja wobec Szczecina 1945-1989
Roman legionary camp and Early-Byzantine town of Novae (Moesia Inferior / Moesia Secunda) after sixty years of research
Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810-1878)
Brak okładki
Życie i śmierć dla Polski
Brak okładki
Ale lale! : ambasadorki mody dziecięcej : wystawa czasowa Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, czerwiec - wrzesień 2022
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
Brak okładki
Z listów do Czesława Miłosza
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Legenda Marka Hłaski [1934-1969]
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Konfrontacje
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]. Piewca prawdy o człowieku
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski