Rocznik 2021
Polio w Polsce 1945-1989 : studium z historii niepełnosprawności
Status prawny bł. Michała Giedroycia (1420?-1485) w Zakonie Kanoników Regularnych od Pokuty
Jagiellonians in Belarus : a gradual release of memory
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek... : przemówienie podczas konferencji "Łączą nas źródła" w dniu 19 września 2019 r. = To hear old Dąbrowski's mazurek... : speech at the conference "Sources connect us", September 19th, 2019
Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "ludowej" - recenzja]
 
Rocznik 2022
Śląsk w gospodarce Europy i świata : zarys rozwoju i perspektyw
Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów
Miała strój bogaty, malowany w różne światy
Helena Duda : poetka ludowa z Huciska
Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na terenie województwa lubelskiego w opinii dziekanów rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej czyli podlaskiej = The action of destroying Orthodox churches in the Lublin province in the opinion of the deans of the Roman Catholic diocese of Siedlce, i. e. Podlasie
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy
Brak okładki
Rozumienie historii przez Miłosza
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Abecadło Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Gombrowicze
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu